Uchwała w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Nakielskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 07.02.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 07.02.2018
  • Data wejścia w życie 07.02.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 492/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Nakielskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 ze zm.) oraz §110 ust. 5 uchwały Nr XXII/265/2012 Rady Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 26 września 2012 r. w sprawie statutu Powiatu Nakielskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r., poz. 2168).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian