Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadki na lata 2016 – 2020″ w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju Powiatu Nakielskiego na lata 2014 – 2020+

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 04.10.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 04.10.2017
  • Data wejścia w życie 04.10.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 430/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zaopiniowanie projektu "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadki na lata 2016 - 2020" w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju Powiatu Nakielskiego na lata 2014 - 2020+.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777) oraz uchwały nr XLIII/451/2014 z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Nakielskiego na lata 2014 - 2020+
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian