Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.06.2018
  • Data wejścia w życie 27.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr XLI/361/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko - pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) oraz art. 462 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 i poz. 1000).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian