Uchwała w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Rady Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja Nr XLI
  • Data podjęcia (podpisania) 27.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 19.07.2018
  • Data wejścia w życie 19.07.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym 05.07.2018
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym -
  • Pozycja w dzienniku urzędowym 3627
  • Nr aktu prawnego Nr XLI/355/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zasady udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i poz. 1000), art. 443 ust. 2-6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i poz. 2183).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Rady Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian