Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja.

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 09.04.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 09.04.2018
  • Data wejścia w życie 09.04.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego 539/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Na
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868.) i w związku z Uchwałą Nr XXXI/256/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nakielskiego do realizacji projektu partnerskiego pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” złożonego w odpowiedzi na konkurs zamknięty Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja,
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian