Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/78/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej sprawy związane z przekazywaniem mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nakielskiemu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2018
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 11.06.2018
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 11.06.2018
  • Data wejścia w życie 11.06.2018
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 566/2018
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Zmiana uchwały nr XX/78/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej sprawy związane z przekazywaniem mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nakielskiemu.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 32 ust. 1, art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995) i § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 roku w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. z 1999 r., Nr 13, poz. 114).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian