Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Zarządu Powiatu Nakielskiego
  • Rok podjęcia (podpisania) 2017
  • Status Obowiązujący
  • Sesja -
  • Data podjęcia (podpisania) 29.09.2017
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 29.09.2017
  • Data wejścia w życie 29.09.2017
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego Nr 426/2017
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego.
  • Podstawa prawna wydania Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 oraz art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
  • Grupa aktów prawnych Uchwały Zarządu Powiatu
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian