Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-06-19 14:12:01 Przetarg nieograniczony na: modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. OWO.272.16.2018 Ogłoszenie o zamówieniu Modyfikacja SIWZ oraz załącznika nr 1 do SIWZ- po zmianie- do pobrania w załączeniu Szczegóły
2 2018-06-13 14:58:14 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 czerwca 2018 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 czerwca 2018 roku, godz. 07.30 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Podjęcie uchwał… Szczegóły
3 2018-06-13 14:43:23 Uchwała w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Specjalnych w Karnowie ławek ogrodowych do realizacji programów nauczania Szczegóły
4 2018-06-13 14:37:37 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na rozebranie nieczynnego komina usytuowanego na nieruchomości dzierżawionej przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Szczegóły
5 2018-06-13 14:33:12 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Nakielskiego Szczegóły
6 2018-06-13 14:30:29 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/78/2003 Zarządu Powiatu w Nakle nad Notecią z dnia 15 maja 2003 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Zarządu Powiatu do komisji inwentaryzacyjnej prowadzącej sprawy związane z przekazywaniem mienia przez Skarb Państwa Powiatowi Nakielskiemu Szczegóły
7 2018-06-13 12:39:03 Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa - najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.. Nr sprawy: OWO.272.15.2018 Ogłoszenie o zamówieniu Termin składania ofert: 21 czerwca 2018r., do godz. 11:45 Modyfikacja SIWZ -do pobrania w załączeniu Odpowiedzi na pytanie 1- do pobrania w załączeniu Szczegóły
8 2018-06-12 14:31:54 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
9 2018-06-12 14:05:35 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Nakielskiego na na okres od dnia 30.07.2018 roku do dnia 29.07.2021 roku. Numer sprawy : OWO.272.14.2018 Ogłoszenie o zamówieniu Termin składania ofert: 22.06.2018 r., do godz. 09:45 Odpowiedzi na pytania 1-do pobrania w załączeniu Szczegóły
10 2018-06-11 15:07:37 Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
« 1 2 3 4 154 155 156 »