Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-04-19 10:08:45 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 kwietnia 2019 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 kwietnia 2019 roku, godz. 07.15 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu. 5.… Szczegóły
2 2019-04-19 09:06:55 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 marca 2019 roku Szczegóły
3 2019-04-19 07:50:37 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31.03.2019 R. Szczegóły
4 2019-04-19 07:47:35 NFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R. Szczegóły
5 2019-04-19 07:43:30 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA IV KWARTAŁ 2018 R. – KOREKTA Szczegóły
6 2019-04-17 13:49:51 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży O g ł o s z e n i e Starosty Nakielskiego z dnia 12 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   Działając na podstawie… Szczegóły
7 2019-04-16 13:35:10 Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego w kwietniu 2019 roku Szczegóły
8 2019-04-15 14:22:21 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady VI sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
9 2019-04-15 14:14:47 Uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe Szczegóły
10 2019-04-11 14:05:25 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 8 kwietnia 2019 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 8 kwietnia 2019 roku, godz. 07.15 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu. 5.… Szczegóły
« 1 2 3 4 213 214 215 »