Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-12-14 15:39:26 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 14.12.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie infrastruktury komunikacyjnej połączenia ulicy Mroteckiej (w części droga gminna nr 090877C i w części droga wojewódzka nr 241) z ulicą Nową (droga gminna nr 090878C) wraz z przebudową ulicy Nowej w Nakle nad Notecią, w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa parkingu Park and Ride przy dworcu PKP w Nakle nad Notecią wraz z połączeniem z istniejącą infrastrukturą komunikacyjną” Szczegóły
2 2018-12-13 10:48:39 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 3 grudnia 2018 roku Szczegóły
3 2018-12-13 10:32:14 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 10 grudnia 2018 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 10 grudnia 2018 roku, godz. 07.00 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Opinia Komisji… Szczegóły
4 2018-12-12 14:51:17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podnajem pomieszczenia przez Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Sp. z o.o. Szczegóły
5 2018-12-12 14:45:17 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady II sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
6 2018-12-12 14:39:01 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Szczegóły
7 2018-12-12 14:31:04 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2034 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Szczegóły
8 2018-12-12 14:25:07 Uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Nakielskiego Szczegóły
9 2018-12-12 14:15:51 Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Szczegóły
10 2018-12-12 14:11:21 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, prowadzonej na podstawie art. 138o ustawy Pzp, na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
« 1 2 3 4 186 187 188 »