Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-10-18 13:31:10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA III KWARTAŁ 2018 R. Szczegóły
2 2018-10-17 11:23:17 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 października 2018 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 października 2018 roku, godz. 07.30 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Podjęcie uchwał… Szczegóły
3 2018-10-16 14:37:03 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie aukcji O g ł o s z e n i e Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie aukcji nieograniczonej na sprzedaż kontenerów   Działając na podstawie… Szczegóły
4 2018-10-15 12:59:51 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
5 2018-10-15 12:58:35 Przetarg nieograniczony na stworzenie placu zabaw typu galeon oraz instalację zamgławiaczy na Przystani Powiat Nakielski Termin składania ofert: 30.10.2018 r. do godz. 09:45 ogłoszenie o zamówieniu Znak sprawy: OWO.272.25.2018 Szczegóły
6 2018-10-15 12:53:37 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 Szczegóły
7 2018-10-15 12:43:55 Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski Szczegóły
8 2018-10-15 12:34:57 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Szczegóły
9 2018-10-12 14:04:40 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 09 października 2018 r. w sprawie aukcji nieograniczonej na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 17-23 w Nakle nad Notecią OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO z dnia 09 października 2018 roku w sprawie aukcji nieograniczonej na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Gen.… Szczegóły
10 2018-10-12 13:43:19 Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 09 października 2018 r. w sprawie aukcji nieograniczonej na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 35 na Os. Władysława Łokietka 6 w Nakle nad Notecią OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU NAKIELSKIEGO z dnia 09 października 2018 roku w sprawie aukcji nieograniczonej na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 35 na Os. Władysława… Szczegóły
« 1 2 3 4 174 175 176 »