Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2017-11-22 11:37:20 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 20 listopada 2017 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 20 listopada 2017 roku, godz. 8.00 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Zaopiniowanie materiałów… Szczegóły
2 2017-11-22 11:24:14 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
3 2017-11-22 11:16:22 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
4 2017-11-22 11:12:22 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
5 2017-11-22 10:52:23 Materiały i projekty uchwał sesyjnych na XXXV sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 29 listopada 2017 r. Szczegóły
6 2017-11-22 10:43:40 Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 29 listopada 2017 roku, godz. 13.00 Projekt Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 29 listopada 2017 roku, godz. 13.00   Otwarcie sesji. Stwierdzenie quorum. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego. Sprawozdanie… Szczegóły
7 2017-11-21 08:55:54 Ogłoszenie konkursu nr 1/2018 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach" Szanowni Państwo, 20 listopada br. Zarząd Powiatu Nakielskiego uchwałą nr 448/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie… Szczegóły
8 2017-11-17 15:07:16 Zamówienie publiczne na modernizację i budowę ogrodzenia na działce nr 78/19 w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 Szczegóły
9 2017-11-17 13:16:26 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Szczegóły
10 2017-11-17 08:17:42 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 listopada 2017 roku Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 listopada 2017 roku, godz. 7.00 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Podjęcie uchwały… Szczegóły
« 1 2 3 4 115 116 117 »