Zakończenie konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

W dniach od 26 września do 27 października 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

  • spotkania z udziałem organizacji pozarządowych, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych, które miało miejsce 21 października 2017 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej,
  • badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018 na stronie internetowej powiatu nakielskiego powiat-nakielski.pl w zakładce „NGO” oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.nakielski.lo.pl w zakładce Organizacje pozarządowe – ogłoszenia,
  • przesłania drogą elektroniczną pełnej informacji dotyczącej konsultacji do wszystkich zainteresowanych podmiotów,
  • przyjmowania pisemnych opinii, uwag i wniosków na formularzu konsultacji w Wydziale Rozwoju oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W okresie trwania konsultacji do Wydziału Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią nie  wpłynęły żadna uwaga ze środowiska pozarządowego.

Informacje

Rejestr zmian