Sprawozdania z wykonania budżetu

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.03.2019 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2018 roku. Szczegóły
Artykuł 05.04.2018 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 23.10.2017 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 30.09.2017r. Szczegóły
Artykuł 31.08.2017 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2017 roku. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2017r. Szczegóły
Artykuł 25.04.2017 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 31.03.2017r. Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 13.09.2016 Opinia RIO – informacja za I półrocze 2016 Szczegóły
Artykuł 26.08.2016 Informacja z wykonania budżetu Powiatu Nakielskiego za I półrocze 2016 roku. Szczegóły