Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 10.07.2019 Wydanie monografii Powiatu Nakielskiego pn. Na pograniczu Krajny i Pałuk. Dzieje Powiatu Nakielskiego. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.07.2019 Zamówienie publiczne na modernizację internatu I LO im. B. Krzywoustego przy ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią polegającej na remoncie i przystosowaniu na potrzeby mieszkalne części pomieszczeń na parterze budynku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Dzierżawa zbiornika naziemnego LPG oraz dostawa gazu Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 Dostawa rowerów wodnych Szczegóły
Artykuł 22.01.2019 Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 16.11.2018 Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nakielskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Dostawa dysków HDD na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 09.08.2018 System elektroniczny do obsługi sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 30.07.2018 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia – Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanu lasu Szczegóły