Dostawa wyposażenia w postaci sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski objętych projektem „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego”

Termin składania ofert: do 18.03.2019 r. do godz. 9:45

ogłoszenie o zamówieniu

Znak sprawy: OWO.272.4.2019

Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacjami – do pobrania w załączeniu

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Nowy termin składania ofert: do 20.03.2019 r. do godz. 9:45

Odpowiedzi na pytania – do pobrania w załączeniu

Informacja z otwarcia ofert – do pobrania w załączeniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2. i 3. – do pobrania w załączeniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1. – do pobrania w załączeniu

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Powiat Nakielski, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Nakielskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 08.03.2019
  • Data składania ofert 20.03.2019
  • Godzina składania ofert 09:45
  • Data otwarcia ofert 20.03.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:00
  • Miejsce złożenia oferty Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią, biuro obsługi klienta, pokój nr 4
  • Numer UZP/TED nr 522635-N-2019 z 08.03.2019 r.
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian