Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 633/2018 15.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 632/2018 15.10.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 631/2018 15.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie dofinansowania i objęcia Patronatem Starosty Nakielskiego cyklicznych konkursów wiedzy, wymiany młodzieży, konkursów umiejętności i innych form działalności dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Nakielski Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 630/2018 15.10.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 629/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 62/24 położoną w Nakle nad Notecią, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 628/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Nakielskiego a dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu, dotyczącego kierunków kształcenia zawodowego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 627/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji nieograniczonej na sprzedaż pojazdu – motocykla HONDA CBR 600F, rok produkcji 1997 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 625/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu do dokonania czynności prawnej polegającej na udzieleniu pożyczki Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 624/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 623/2018 03.10.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000,00 euro dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
« 1 2 3 73 74 »