Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 476/2018 22.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 475/2018 22.01.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 474/2018 22.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski za rok 2017 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 473/2018 22.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Samostrzelu do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu nakielskiego w programie Erasmus+ Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 472/2018 22.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu nakielskiego w programie Erasmus+ Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 471/2018 15.01.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2018 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 470/2018 15.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 469/2018 08.01.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert nr 2-6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/317/2017 27.12.2017 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość, warunki przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVI/316/2017 27.12.2017 Obowiązujący Uchwała w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 Szczegóły
« 1 2 3 51 52 »