Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 547/2018 16.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XL sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 546/2018 16.04.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 545/2018 16.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „EduAkcja w technikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 544/2018 16.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu do działania, w charakterze Partnera w ramach ogłoszonego konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 543/2018 10.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wydzierżawienia pomieszczenia w budynku Przystani Powiat Nakielski zlokalizowanym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowemu dzierżawcy Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 542/2018 09.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 541/2018 09.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe. Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu - 09.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie nieodpłatnego przekazania środków trwałych pochodzących z zakończonych inwestycji prowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 539/2018 09.04.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja. Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIX/341/2018 28.03.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skargi na pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Szczegóły
« 1 2 3 61 62 »