Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 593/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 592/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 591/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 590/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 589/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu Nr 588/2018 18.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego dla spółek wodnych Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 587/2018 11.07.2018 Obowiązujący Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie oraz wyznaczenia przewodniczącego tej komisji konkursowej Szczegóły
Uchwały Zarządu Powiatu 586/2018 11.07.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu Nakielskiego na podstawie prawomocnego postanowienia sądu o przepadku Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/356/2018 27.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Uchwały Rady Powiatu Nr XLI/361/2018 27.06.2018 Obowiązujący Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego Szczegóły
« 1 2 3 67 68 »