Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski Wydział Edukacji Szczegóły
Wniosek o przyznanie nagrody Starosty Nakielskiego dla nauczycieli/dyrektorów szkół Wydział Edukacji Szczegóły
Wykreślenie szkoły / placówki z ewidencji szkół i placówek niepublicznych na wniosek osoby prowadzącej Wydział Edukacji Szczegóły
Wpisywanie niepublicznych szkół i placówek do ewidencji Powiatu Nakielskiego Wydział Edukacji Szczegóły
Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym Wydział Edukacji Szczegóły
Kierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Wydział Edukacji Szczegóły
Kierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego oraz do szkół specjalnych Wydział Edukacji Szczegóły
Kierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Wydział Edukacji Szczegóły
Udzielanie dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych Wydział Edukacji Szczegóły
Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Wydział Edukacji Szczegóły
« »