Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
15.10.2018 30.10.2018 Przetarg nieograniczony na stworzenie placu zabaw typu galeon oraz instalację zamgławiaczy na Przystani Powiat Nakielski Szczegóły
20.09.2018 28.09.2018 Przegląd, pomiar i przeliczenie rzędnych szczegółowej osnowy wysokościowej do obowiązujących układów wysokościowych Szczegóły
14.09.2018 23.10.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu nakielskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
20.07.2018 06.08.2018 Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
04.07.2018 12.07.2018 Dostawa wyposażenia do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
29.06.2018 16.07.2018 Przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
27.06.2018 16.07.2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu wraz z budową kotłowni Szczegóły
26.06.2018 06.07.2018 Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Powiatu Nakielskiego Szczegóły
19.06.2018 06.07.2018 Przetarg nieograniczony na: modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Szczegóły
13.06.2018 21.06.2018 Przetarg nieograniczony na: dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »