Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
12.12.2018 19.12.2018 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
06.12.2018 14.12.2018 Dostawa pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu komputerowego dla szkół prowadzonych przez Powiat Nakielski objętych projektem „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu Obszaru Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nakielskiego” oraz sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
19.11.2018 27.11.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę ciągnika rolniczego na potrzeby pracowni rolniczej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu w ramach projektu pn.”Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” Szczegóły
15.10.2018 30.10.2018 Przetarg nieograniczony na stworzenie placu zabaw typu galeon oraz instalację zamgławiaczy na Przystani Powiat Nakielski Szczegóły
20.09.2018 28.09.2018 Przegląd, pomiar i przeliczenie rzędnych szczegółowej osnowy wysokościowej do obowiązujących układów wysokościowych Szczegóły
14.09.2018 23.10.2018 Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT oraz przeprowadzenie działań harmonizujących zbiory danych powiatu nakielskiego realizowanych w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Szczegóły
20.07.2018 06.08.2018 Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
04.07.2018 12.07.2018 Dostawa wyposażenia do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
29.06.2018 16.07.2018 Przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
27.06.2018 16.07.2018 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Łokietka w Lubaszczu wraz z budową kotłowni Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »