Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.05.2018 28.05.2018 Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego. Szczegóły
16.05.2018 29.05.2018 Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej ) – pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz z weryfikacja opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia. Szczegóły
10.05.2018 04.06.2018 Przetarg nieograniczony na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie. Szczegóły
09.05.2018 17.05.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni/warsztatów w ramach zawodu ślusarz w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią oraz dostawę wyposażenia do pracowni weterynaryjnej w ramach zawodu technik weterynarii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
16.04.2018 24.04.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do pracowni logistycznej oraz do pracowni ekonomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Nakle nad Notecią Szczegóły
09.04.2018 25.04.2018 Przetarg nieograniczony na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
21.03.2018 29.03.2018 Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego Szczegóły
14.03.2018 03.04.2018 Przetarg nieograniczony na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
27.02.2018 15.03.2018 Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
20.02.2018 28.02.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Nakielskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Nakielskiego w okresie od 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r. Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »