Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
20.02.2018 28.02.2018 Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Powiatu Nakielskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Nakielskiego w okresie od 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r. Szczegóły
15.02.2018 28.02.2018 Zamówienie publiczne na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
11.12.2017 20.12.2017 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
08.12.2017 14.12.2017 Zamówienie na usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nakielskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym w 2018 roku Szczegóły
17.11.2017 24.11.2017 Zamówienie publiczne na modernizację i budowę ogrodzenia na działce nr 78/19 w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 Szczegóły
10.11.2017 17.11.2017 Zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji dwóch lokali mieszkalnych na mieszkania wspomagane w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 Szubinie Szczegóły
02.11.2017 15.11.2017 Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
31.10.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
30.10.2017 16.11.2017 Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych Szczegóły
16.10.2017 24.10.2017 Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych ) na obszarze miasta i gminy Kcynia Szczegóły
« 1 2 3 4 »