Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.11.2017 17.11.2017 Zamówienie publiczne na wykonanie modernizacji dwóch lokali mieszkalnych na mieszkania wspomagane w budynku przy ul. Kochanowskiego 1 Szubinie Szczegóły
02.11.2017 15.11.2017 Przetarg nieograniczony na zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni gastronomicznych w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – najlepszym wyborem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
31.10.2017 28.11.2017 Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
30.10.2017 16.11.2017 Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych Szczegóły
16.10.2017 24.10.2017 Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych ) na obszarze miasta i gminy Kcynia Szczegóły
04.10.2017 12.10.2017 Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego Szczegóły
26.09.2017 05.10.2017 Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych ) na obszarze miasta i gminy Kcynia Szczegóły
25.09.2017 03.10.2017 Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów i nauczycieli szkół kształcenia zawodowego Szczegóły
15.09.2017 06.10.2017 Przetarg nieograniczony na budowę Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku Szczegóły
.. .. Zakup kompleksowego wyposażenia do pracowni logistycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »