Informacja Starosty Nakielskiego o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Nakielski   

             Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

 podaje do publicznej wiadomości,

 że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra   Skargi 6 wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaż.

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży część nieruchomości położoną w obrębie Sadki, oznaczoną w ewidencji gruntów    i budynków jako działka nr 364 o powierzchni 0,0200 ha – użytek gruntowy dr – drogi, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00030851/8.

Szczegółowe informacje dotyczące wykazu nieruchomości można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 62 15 lub 52 385 16 20.

                                                                                  STAROSTA NAKIELSKI

                                                                                        Tomasz Miłowski

 

    • Nr przetargu Nr 1

Informacje

Rejestr zmian