Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-07-20 14:47:05 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 18 lipca 2018 rok Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 18 lipca 2018 roku, godz. 7.30 1. Powitanie. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Zatwierdzenie porządku. 4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu. 5. Podjęcie uchwał… Szczegóły
2 2018-07-20 14:39:17 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
3 2018-07-20 14:08:59 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
4 2018-07-20 14:05:53 Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
5 2018-07-20 14:00:12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
6 2018-07-20 13:55:22 Uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego Szczegóły
7 2018-07-20 12:50:21 Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie OWO.272.22.2018 ogłoszenie o zamówieniu Termin składania ofert: 06.08.2018 r. do godz. 09:45 Szczegóły
8 2018-07-20 12:37:24 Uchwała w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego dla spółek wodnych Szczegóły
9 2018-07-20 07:39:10 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R. Szczegóły
10 2018-07-20 07:36:25 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2018r. Szczegóły
« 1 2 3 4 161 162 163 »