Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.07.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 18 lipca 2018 rok Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XLII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.07.2018 Modernizacja polegająca na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 20.07.2018 Uchwała w sprawie ogłoszenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Powiatu Nakielskiego dla spółek wodnych Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R. Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2018r. Szczegóły
« 1 2 3 162 163 »