Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.07.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 14 lipca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń należności oraz udzielonych ulg za okres od początku roku do dnia 30.06.2017r. Szczegóły
Artykuł 20.07.2017 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NAKIELSKIEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R. Szczegóły
Artykuł 18.07.2017 Zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o zebranych dokumentach i materiałach w sprawie wydania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi dojazdowej łączącej ulicę Kcyńską z ulicą Tysiąclecia w Szubinie” Szczegóły
Akty prawne 17.07.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.07.2017 Ogłoszenie o naborze nr 10/2017 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 12.07.2017 Ogłoszenie o naborze nr 9/2017 Szczegóły
Artykuł 12.07.2017 pozwolenie wodnoprawne na przejście gazociągiem przez ciek Czarny Rów w m. Kowalewo gm. Szubin Szczegóły
Przetargi 11.07.2017 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 04 lipca 2017 roku w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Akty prawne 11.07.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie negocjacji bez ogłoszenia na przebudowę i remont (modernizacja) budynku administracyjno-biurowego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 34a Szczegóły
« 1 2 3 97 98 »