Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 18.05.2018 Ogłoszenie o naborze nr 10/2018 Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.05.2018 Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego. Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221 000,00 euro dla usług, prowadzonej na podstawie art. 138o ustawy Pzp, na przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Nakielski, realizowanych w ramach projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem – II edycja” realizowanego przez Powiat Nakielski w partnerstwie z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu oraz Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Samostrzelu Szczegóły
Akty prawne 17.05.2018 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 221.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej) – pomiar i wyrównanie zastabilizowanych punktów osnowy wielofunkcyjnej oraz istniejących punktów osnowy wysokościowej wraz z weryfikacją opisów topograficznych dla terenu miasta i gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 17.05.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 16 maja 2018 roku Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2018 Oświadczenie majątkowe p. Marka Durałka za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2018 Oświadczenie majątkowe p. Barbary Grodzickiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2018 Oświadczenie majątkowe p. Michała Hopfingera za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2018 Oświadczenie majątkowe p. Bożeny Ilnickiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.05.2018 Oświadczenie majątkowe p. Ewy Kistowskiej za 2017 rok Szczegóły
« 1 2 3 150 151 »