Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 24.02.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w powiecie i jego jednostkach budżetowych Szczegóły
Artykuł 24.02.2017 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XXVII sesję Rady Powiatu w dniu 22 lutego 2017 r. Szczegóły
Artykuł 23.02.2017 Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 25 stycznia 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała w sprawie ustalenia planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia nauczycieli ze środków przeznaczonych na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które przyznaje się dofinansowanie w 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Nakielski pomocy finansowej Gminie Kcynia oraz zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Powiatem Nakielskim a Gminą Kcynia Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXVII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczycieli do zastępowania dyrektorów w czasie ich nieobecności w szkołach oraz placówkach oświatowych, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora Szczegóły
Akty prawne 23.02.2017 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Nakielskiego Szczegóły
« 1 2 3 67 68 »