Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 22.11.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 20 listopada 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu nakielskiego w 2018 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej oraz powołania składu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Akty prawne 22.11.2017 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Materiały i projekty uchwał sesyjnych na XXXV sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 29 listopada 2017 r. Szczegóły
Artykuł 22.11.2017 Porządek obrad XXXV sesji Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 29 listopada 2017 roku, godz. 13.00 Szczegóły
Artykuł 21.11.2017 Ogłoszenie konkursu nr 1/2018 „Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 na Krajnie i Pałukach” Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.11.2017 Zamówienie publiczne na modernizację i budowę ogrodzenia na działce nr 78/19 w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 15 listopada 2017 roku Szczegóły
« 1 2 3 116 117 »