Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.09.2016 Informacja o złożeniu wniosku zgłoszenia instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszenia – Ferma Trzody Chlewnej zlokalizowana na działce 491 w miejscowości Królikowo, gmina Szubin Szczegóły
Artykuł 29.09.2016 Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 14 września 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 września 2016 roku. Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu nakielskiego skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 28 września 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 28.09.2016 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu do zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce ośrodka Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 26 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 26.09.2016 Wynik wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03.-IZ.00-04-027/16 Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych CO2 dla Veni S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła w Turze ul. Bydgoska 40, 89-200 Tur Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Wniosek o wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych CO2 dla Veni S.A. Zakład Produkcyjny Huta Szkła w Turze Szczegóły
Artykuł 21.09.2016 Materiały i projekty uchwał na XXII sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 28 września 2016 roku Szczegóły
« 1 2 3 44 45 »