Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 16.01.2019 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 15.01.2019 Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 Szczegóły
Artykuł 15.01.2019 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 14 stycznia 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 92/26 położoną w Nakle nad Notecią, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 62/24 położoną w Nakle nad Notecią, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 Decyzja Starosty Nakielskiego nr 9 z dnia 10.01.2019r. znak: WWA.6740.807.2018.AW. pozwolenia na budowę wiaty na wiązki butli z acetylenem wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji w budynku produkcyjnym na działce nr 302/42 w miejscowości Paterek, gmina Nakło nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 Uchwała uchylająca uchwałę Zarządu Powiatu Nakielskiego Nr 22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady III sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000 euro dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację polegającą na remoncie i przebudowie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Kochanowskiego 1 w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 14.01.2019 Uchwała w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 5.548.000,00 euro dla robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie inwestycji na Przystani Powiat Nakielski w ramach projektu „Utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, plaży z boiskiem do piłki plażowej oraz doposażenie Przystani Powiat Nakielski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Szczegóły
Artykuł 14.01.2019 SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA31.12.2018 R. Szczegóły
« 1 2 3 195 196 »