Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 16.10.2017 Przetarg nieograniczony na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych ) na obszarze miasta i gminy Kcynia Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.10.2017 Sprowadzanie zwłok/szczątków ludzkich/urny z prochami z zagranicy Szczegóły
Akty prawne 12.10.2017 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XXXIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Artykuł 12.10.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 11 października 2017 roku Szczegóły
Artykuł 11.10.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty ZOSP RP Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla usług, w trybie przetargu nieograniczonego na założenie szczegółowej osnowy wielofunkcyjnej (poziomej i wysokościowej – stabilizacja punktów osnowy i sporządzenie opisów topograficznych) na obszarze miasta i gminy Kcynia Szczegóły
Artykuł 10.10.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 9 października 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 10.10.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 06.10.2017 Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sadki na lata 2016 – 2020″ w zakresie zgodności programu ze Strategią Rozwoju Powiatu Nakielskiego na lata 2014 – 2020+ Szczegóły
« 1 2 3 111 112 »