Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.10.2016 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nakielskiego za rok szkolny 2015/2016 Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 28 września 2016 r. Szczegóły
Artykuł 27.10.2016 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do ziemi i wykonanie urządzeń wodnych w m. Ostrowo Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na zbieranie odpadów w Szubinie przy ul. Sportowej 6A Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 Obwieszczenie o wystąpieniu o zaopiniowanie Programu Ochrony Środowiska dla powiatu nakielskiego na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 Szczegóły
Artykuł 25.10.2016 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 24 października 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 Uchwała w sprawie skierowania projektu uchwały pod obrady XXIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2016 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 26 października 2016 roku Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 Uchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Szczegóły
Akty prawne 25.10.2016 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 209.000,00 euro dla dostaw, w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu osobowego fabrycznie przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, współfinansowanego ze środków PFRON w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D – likwidacja barier transportowych Szczegóły
« 1 2 3 49 50 »