Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.06.2017 Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Nakielskiego odbytej w dniu 24 maja 2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu na XXXI sesję Rady Powiatu w dniu 21 czerwca 2017 r. Szczegóły
Artykuł 27.06.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 26 czerwca 2017 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.06.2017 Przetarg nieograniczony na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie na Dzienny Dom „SENIOR+” wraz z rozbudową tego budynku o windę dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego dotychczasowym dzierżawcom Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Zesopołu Szkół Specjalnych w Szubinie na Dzienny Dom „SENIOR+” wraz z rozbudową tego budynku o windę dla osób niepełnosprawnych Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Nakle nad Notecią na uchwałę w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu Szczegóły
Akty prawne 27.06.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata Szczegóły
Akty prawne 26.06.2017 Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXVII/220/2017 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2017 Szczegóły
« 1 2 3 93 94 »