Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 21.09.2018 Oświadczenie majątkowe p. Kazimierza Toczki, złożone w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. B. Romanowskiego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu nakielskiego oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.) w 2019 roku Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Dostawa dysków HDD na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.09.2018 Przegląd, pomiar i przeliczenie rzędnych szczegółowej osnowy wysokościowej do obowiązujących układów wysokościowych Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Materiały i projekty uchwał na XLIV sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 26 września 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XLIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Powiatu Nakielskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 20.09.2018 Porządek obrad XLIV sesji Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 26 września 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do uzgodnienia wysokości odszkodowania za działkę nr 92/26 położoną w Nakle nad Notecią, wydzieloną na poszerzenie drogi powiatowej Szczegóły
Akty prawne 20.09.2018 Uchwała w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia aukcji nieograniczonej na sprzedaż ograniczonego prawa rzeczowego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 36 przy ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 17-23 w Nakle nad Notecią Szczegóły
« 1 2 3 172 173 »