Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.04.2017 Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Chojnickiego Stow. Miłośników Kolei II Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.04.2017 Przetarg nieograniczony na rozbudowę o windę dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 (nr 37) Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 26 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 24 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Artykuł 27.04.2017 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 19 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała w sprawie wniesienia autopoprawki do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2017 skierowanej do rozpatrzenia przez Radę Powiatu Nakielskiego na sesji w dniu 26 kwietnia 2017 roku Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała w sprawie reprezentantów Powiatu Nakielskiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 27.04.2017 Uchwała w sprawie wszczęcia procedury o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 5.225.000,00 euro dla robót budowlanych, w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę o windę dla osób niepełnosprawnych budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie przy ul. Kochanowskiego 1 (nr 37) Szczegóły
Artykuł 26.04.2017 Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 25.04.2017r. o wydaniu decyzji nr ZRID/1/2017 z dnia 20.04.2017r., znak: WWA.673.5.2017.AM. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie dróg gminnych nr 091016C, 090949C – ulic Ogrodowej i Tysiąclecia w Szubinie Szczegóły
Akty prawne 25.04.2017 Uchwała w sprawie przyznania nagród Zarządu Powiatu Nakielskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i sztuki oraz za znaczące osiągnięcia sportowe Szczegóły
« 1 2 3 78 79 »