Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.06.2019 Harmonogram posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Nakielskiego w miesiącu czerwcu 2019 r. Szczegóły
Artykuł 18.06.2019 Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 17 czerwca 2019 roku Szczegóły
Akty prawne 18.06.2019 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady VIII sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 18.06.2019 Uchwała w sprawie odwołania pani Kingi Ciszewskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie Szczegóły
Przetargi 13.06.2019 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 11 czerwca 2019 roku o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Smarzykowie Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 maja 2019 roku Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Dzierżawa zbiornika naziemnego LPG oraz dostawa gazu Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.06.2019 Ogłoszenie o naborze nr 6/2019 Szczegóły
Artykuł 11.06.2019 Decyzja nr 361 Starosty Nakielskiego z dnia 10.06.2019r., znak: WWA.6740.366.2019.AW. pozwolenia na modernizację huty szkła połączonej ze wzrostem wydajności wytopu ze 130 Mg do 200Mg szkła na dobę wraz z przebudową i rozbudową obiektów kubaturowych i zmianą sposobu użytkowania istniejącej części magazynowej na produkcyjną, zmianą lokalizacji komina i budową wagi samochodowej na działce nr 254/5 oraz rozbiórką budynków i przebudową infrastruktury technicznej na działkach o nr 254/5, 255, 260/23 obręb Tur, gmina Szubin, wydana na rzecz Dekorglass Działdowo S.A. Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 INFORMACJA ZBIORCZA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2018 R. Szczegóły
« 1 2 3 224 225 »