Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023 ROKU

OTWARTY KONKURS OFERT NA NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ W POWIECIE NAKIELSKIM W 2023 r.

Pełna informacja dostępna na stronie BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zarząd Powiatu Nakielskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. W związku  z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych, ustala się szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację w/w zadań, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. PDFInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert.pdf (492,73KB)
 2. PDFUchwała.pdf (1,14MB)
 3. PDFUchwała w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (492,25KB)
 4. PDFWarunki konkursu ofert na NPP.pdf (2,13MB)
 5. PDFWzór oferty.pdf (129,88KB)

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Nakielskim w 2022r.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  536-928-218 lub przy pomocy poczty elektronicznej:

Informacja dotycząca nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

SZUBIN

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Chroboczka, ul. Kochanowskiego 1
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 11.30 – 15.30, natomiast wtorki od 11.00-15.00

SADKI

Budynek Urzędu Gminy Sadki, ul. Strażacka 11 nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w każdy czwartek w godz. od 11.30 – 15.30
 

MROCZA

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7
nieodpłatna pomoc prawna udzielana we wtorki i czwartki w godz. od 11.00 – 15.00

KCYNIA

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni, ul. Libelta 28 nieodpłatna pomoc prawna udzielana w każdy poniedziałek w godz. od 12.00 – 16.00 oraz w każdą środę i piątek w godz. od 11.00 – 15.00

NAKŁO NAD NOTECIĄ

nieodpłatna pomoc prawna w godz. od 11.00 – 15.00 lokal przy ul. Jackowskiego 4 (poniedziałki, wtorki, środy, czwartki) oraz budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Dąbrowskiego 46 (piątki)

Informacje o zasadach i zakresie udzielania NPP/NP:

Wykaz PUNKTÓW specjalizujących się w dziedzinie pomocy cudzoziemcom, w których do dyspozycji są specjaliści posługujący się językami obcymi

PDFPorady prawne z zakresu prawa cudzoziemców.pdf (540,28KB)

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych punktach w całej Polsce.

Jeżeli potrzebujesz porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, możesz zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny – niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. Lista wspomnianych dziedzin i punktów została dodana w załączniku.

W celu umówienia wizyty możesz skorzystać ze strony do zapisów https://np.ms.gov.pl/zapisy, lub odszukaj na stronie internetowej właściwego powiatu numer do zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.

PDFDyżury specjalistyczne – LISTA.pdf (602,78KB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatury na członka komisji konkursowej, powołanej do oceny ofert na realizację zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2023 roku.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE NAKIELSKIM W 2021 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  3a) nieodpłatną mediację,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń po umówieniu terminu wizyty (porady prawnej). Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w danym powiecie.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 536-928-218 oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego