Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Język migowy

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z póżn. zm. ) osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się. Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią zapewnia prawo do:

 1. załatwienia sprawy urzędowej przy wsparciu „osoby przybranej” - Zgodnie z ustawą osobą przybraną może być każda osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia i udzielenia pomocy w załatwieniu spraw w starostwie. Ustawa wyklucza udział osoby przybranej w sytuacjach, które wypełniają przesłanki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Starostwo nie wymaga od osoby przybranej dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)
 2. nieograniczonego kontaktu ze Starostwem za pośrednictwem wszelkich środków wspierających komunikowanie się
  1. korzystanie z poczty elektronicznej   sekretariat@powiat-nakielski.pl
  2. korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej EPUAP http://epuap.gov.pl
  3. korzystanie ze strony internetowej www.powiat-nakielski.pl
  4. kontakt telefoniczny – Biuro Obsługi Klienta 52 386 66 22
  5. przesyłanie faksów 52 386 66 25.
 3. skorzystanie z usługi komunikowania się poprzez tłumacza języka migowego - Starostwo zapewnia dostęp do tłumacza PJM, SJM i SKGON. Potrzebę pomocy tłumacza należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Korzystanie z pomocy tłumacza jest dla klienta starostwa (osoby uprawnionej) całkowicie bezpłatne.

Zgłoszenia można dokonać:

 1. poprzez wypełnienie wniosku i przesłanie go do Starostwa pocztą, mailem, faksem lub przez EPUAP;
 2. poprzez przesłanie pocztą, mailem, faksem lub przez EPUAP innego formularza, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia:
  1.  termin udzielenia świadczenia;
  2.  informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się;
  3. określenie rodzaju sprawy;
  4. dane wnioskodawcy i ewentualnie osoby przybranej.
 3. telefonicznie za pośrednictwem osoby słyszącej pod numerem telefonu 52 386 66 22 przez e-mail: starostwo@powiat-nakielski.pl

W zgłoszeniu należy wskazać rodzaj sprawy jaką chcemy załatwić w urzędzie. Urząd po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień. W kontaktach ze Starostwem osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana jest to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osoba uprawnioną i udzielania jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Załączniki:

 1. DOCXWniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.docx (25,56KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego