Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Przetargi 20.04.2018 Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Szczegóły
Artykuł 19.04.2018 Decyzja nr 203 z dnia 10.04.2018r., znak: WWA.6740.5.2018.AW. pozwolenia na modernizację stacji ekstrakcji polegającą na montażu ekstraktora wieżowego o nominale 8000t/d wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr 631/41 w Nakle nad Notecią Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Materiały i projekty uchwał sesyjnych na XL sesję Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 25 kwietnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Nakielskiego w dniu 25 kwietnia 2018 roku, godz. 11.00 Szczegóły
Artykuł 17.04.2018 Porządek obrad posiedzenia Zarządu Powiatu Nakielskiego w dniu 16 kwietnia 2018 roku Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Uchwała w sprawie skierowania projektów uchwał pod obrady XL sesji Rady Powiatu Nakielskiego Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Uchwała w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu pn. „EduAkcja w technikach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja Szczegóły
Akty prawne 17.04.2018 Uchwała w sprawie upoważnienia dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Samostrzelu do działania, w charakterze Partnera w ramach ogłoszonego konkursu nr RPKP.09.02.02-IZ.00-04-171/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.04.2018 Ogłoszenie o naborze nr 9/2018 Szczegóły
« 1 2 3 143 144 »