Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Nr przetargu:
SWG.6840.12.2022.VM
Data ogłoszenia:
13-11-2023

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2023.344.ze.zm.) w związku z zarządzeniem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 307/2023 z dnia 10 października 2023 roku – Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczył do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa – do udziału 1/2 części w prawie własności nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość oznaczona jako działka nr 15/3 o pow. 0,0680 ha do udziału 1/2, stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w obrębie ewidencyjnym Gromadno, gmina Kcynia, zapisana w księdze wieczystej nr BY1U/00003665/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szubinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w obrębie Gromadno, gmina Kcynia. Posiada pośredni dostęp do drogi gminnej nr 090402C poprzez działkę nr 15/4. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny rolne. W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona jest jako RV – grunty orne klasy V. Nieruchomość stanowi część podwórza przy posesji nr 10 w Gromadnie. Teren jest zadrzewiony z miejscowymi nierównościami.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla terenu działki nr 15/3 położonej w obrębie Gromadno, gmina Kcynia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kcynia przyjętego uchwałą nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 lutego 2011 roku, nieruchomość znajduje się w terenie MUP – teren urbanizacji.

4. Udział Skarbu Państwa przeznaczony do zbycia: 1/2.

5. Cena zbycia: 15 000,00 – cena wywoławcza.

6. Ustala się termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U.2023.344.ze.zm.) – 6 tygodni od daty wywieszenia ogłoszenia.

 

Ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54,
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P. Skargi 6 na okres 21 dni. Ponadto ogłoszenie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i w prasie lokalnej.

Kategorie strony: Ogłoszenia i komunikaty
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego